عکسهایی از داخل روستای آلهاشم علیا

عکسهایی از داخل روستای آلهاشم

عکسی از کنار مدرسه

 

عکسی از بالای مدرسه

مدرسه و نمایی دور از آلهاشم سفلی

نمایی از یاماج از کنار مدرسه

یادآور خاطرات زیبا

باب اله تنگه سی

نوحی تنگه سی

شبیر تنگه سی

مسجد و یاماج و خانه قدیمی خاطره انگیز

 

صمد تنگه سی

ظهیر تنگه سی

مظاهر تنگه سی

کاظم تنگه سی

مسجد

کمال تنگه سی

 

.

.

/ 0 نظر / 34 بازدید