عکسهایی از منطقه هیروجوخ و گهه بولاغی آلهاشم علیا

عکسهایی از منطقه هیروجوخ و گهه بولاغی روستای آلهاشم علیا

 

باغات هیروجوخ

هیروجوخ گوزه لری

ورودی چمن از طرف هیروجوخ

.

.

.

ورودی گهه بولاغی از طرف چمن

.

 

 

ورودی روستا از طرف گهه بولاغی

.

 

 

.

.

تنگه وسط روستا

/ 0 نظر / 34 بازدید